Zrównoważone rolnictwo można definiować jako ściśle określone dla danego miejsca praktyki hodowlane i rolnicze zaprojektowane w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie żywności, włókien, energii i usług ekosystemowych, w tym między innymi ochrony gleby, czystej wody i różnorodności biologicznej. Zrównoważone rolnictwo kładzie nacisk na systemy produkcji i żywności, które są opłacalne, przyjazne dla środowiska, energooszczędne i poprawiają jakość życia zarówno rolników, jak i społeczeństwa.

Zrównoważone rolnictwo:

• Utrzymuje opłacalność ekonomiczną działalności rolniczej.

• Zaspokaja ludzkie potrzeby w zakresie żywności, błonnika i energii.

• Utrzymuje lub wzmacnia bazę zasobów, od której zależy, poprzez nacisk na ochronę gleby, recykling składników odżywczych, biologiczną walkę ze szkodnikami i bioróżnorodność.

• Wykorzystuje wiedzę i umiejętności rolników.

• Jest trwałe i odporne na zakłócenia, epidemie szkodników i zmienność rynkową.

• Najbardziej efektywnie wykorzystuje nieodnawialne zasoby w gospodarstwie.

• W stosownych przypadkach integruje naturalne cykle biologiczne i narzędzia do zwalczania szkodników z praktykami produkcyjnymi.

Zdjęcie: https://cib.bnpparibas/going-bio-sustainable-agricultural-practices/