Mała elektrownia wodna

Małe elektrownie wodne to stabilne źródło energii elektrycznej. Dostęp do wody płynącej, w przypadku wybudowania takiej elektrowni, jest nieprzerwany w odróżnieniu od mikroelektrowni fotowoltaicznych czy przydomowych turbin wiatrowych, których produktywność zależy od dostępu do słońca czy wiatru. Jest to sprawdzony sposób na pozyskiwanie taniej i czystej energii. Podstawą do wybudowania małej elektrowni wodnej jest przede wszystkim teren z odpowiednim przepływem i spadkiem rzeki, nie muszą być one duże ponieważ do ich stworzenia możemy zastosować turbinę wodną niskospadową. Wybudowanie takiej elektrowni wiąże się z dość dużymi kosztami oraz uzyskaniem szeregu pozwoleń administracyjnych, ale gwarantuje stosunkowo szybki zwrot inwestycyjny. 

Aby wybudowanie MEW doszło do skutku na samym początku projekt małej elektrowni wodnej musi zostać zaopiniowany oraz zaakceptowany przez burmistrza lub wójta gminy, który podejmuje decyzję na podstawie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. RDOŚ określa też warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W następnym kroku należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wydaje je starosta powiatu lub marszałek województwa. W świetle polskiego prawa każdy grunt z wodami płynącymi uznawany jest za państwową własność. W związku z tym niezbędne staje się nabycie praw do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Można ją dostać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dopiero po skompletowaniu wszystkich pozwoleń można uzyskać, od starosty lub wojewody, decyzję o pozwoleniu na budowę MEW. Elektrownie wodne potrzebują jeszcze tylko podłączenia do sieci energetycznej, co wiąże się z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia i podpisaniem umowy przyłączeniowej z lokalnym operatorem. Z kolei Urząd Regulacji Energetyki udziela koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej poprzez odnawialne źródła energii. Projektowanie małych elektrowni wodnych jest więc dość pracochłonnym zajęciem, ale gwarantuje stosunkowo szybki zwrot z inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że do kosztów inwestycyjnych należy doliczyć cenę uzyskania wyżej wymienionych pozwoleń, nabycia praw do użytkowania nieruchomości oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji budowlanej i technologicznej.

Źródła:
1. dr inż. Jacek Biskupski, Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce, www.rynekinstalacyjny.pl, dostęp: Styczeń 2021
2. Mała elektrownia wodna, www.instytutoze.pl, dostęp: Styczeń 2021