Energia wiatrowa jest głównym źródłem energii odnawialnej, co sprawia, że stała się ważnym graczem na światowym rynku. Technologia wykorzystująca energię wiatrową do produkcji energii elektrycznej jest uznawana jako dobrze rozwinięta i wdrażanie jej nie stanowi dużego problemu.

  1. Generacja wiatru Wiatr jest skutkiem ruchu powietrza spowodowanego gradientami ciśnienia atmosferycznego. Wiatr płynie z regionów o wyższym ciśnieniu do regionów o niższym ciśnieniu. Im większy gradient ciśnienia atmosferycznego, tym wyższa prędkość wiatru, a tym samym większa siła wiatru, którą można przechwycić z wiatru za pomocą maszyn przetwarzających energię wiatru. Wytwarzanie i ruch wiatru są skomplikowane z powodu wielu czynników. Wśród nich najważniejszymi czynnikami są nierównomierne nagrzewanie się poszczególnych obszarów Ziemi, efekt Coriolisa spowodowany ruchem obrotowym Ziemi oraz lokalne warunki geograficzne.

2. Nowoczesne turbiny wiatrowe

Nowoczesna turbina wiatrowa to maszyna przetwarzająca energię, która przekształca energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną, a następnie w energię elektryczną. Szacuje się, że postęp w aerodynamice, dynamice strukturalnej i mikrometeorologii może przyczynić się do 5% rocznego wzrostu wydajności energetycznej turbin wiatrowych. Opracowano różne koncepcje i zbudowano różne turbiny wiatrowe, aby zmaksymalizować produkcję energii wiatrowej, zminimalizować koszt turbiny oraz zwiększyć jej wydajność i niezawodność.

3. Klasyfikacja turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe można klasyfikować według konfiguracji generatora turbiny, drogi przepływu powietrza względem wirnika turbiny, mocy turbiny, schematu pracy generatora, trybu zasilania oraz lokalizacji instalacji turbiny.

Kilka typowych typów turbin wiatrowych o osi pionowej (Kozak P. et. al, 2014)