Wyzwania, przed którymi stoimy:

• Wyżywienie 9 miliardów ludzi w zrównoważonych granicach planetarnych.
• Docenianie i ochrona usług przyrodniczych i różnorodności biologicznej.
• Przystosowanie się do cieplejszego i bardziej miejskiego świata.
• Przejście do społeczeństw niskoemisyjnych.
• Zapewnianie dochodów i wspieranie innowacji w zakresie zrównoważonych systemów.
• Zmniejszenie ryzyka katastrof.

Ziemia – zdjęcie wykonane zostało podczas misji NASA

W trosce o naszą planetę Ziemia pragniemy dostarczać wiedzę potrzebną społeczeństwom na świecie, aby stawić czoła zagrożeniom wynikającym z globalnych zmian środowiskowych i wykorzystać możliwości w przejściu do globalnego zrównoważonego rozwoju.