Ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych i podatki od źródeł energii, znalezienie alternatywnych, czystych i ekonomicznych źródeł energii stało się obecnie głównym problemem dla gospodarstw domowych i gospodarek krajów. Ponadto dobrobyt gospodarczy i jakość życia, które w większości krajów są powiązane ze zużyciem energii na mieszkańca, są ważnym wyznacznikiem i wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. Zapotrzebowanie na energię jest krytyczną przyczyną rozległych zmian klimatycznych, eksploatacji zasobów, a także ogranicza poziom życia ludzi. Zanim paliwo i nawozy docierają na obszary wiejskie, cena końcowa jest stosunkowo wysoka ze względu na wysokie koszty transportu, co powoduje, że ludzie muszą znaleźć alternatywne zasoby inne niż ropa.

Biogaz

Biogaz, produkt przemiany materii fermentacji beztlenowej, jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla z niewielkimi ilościami innych gazów, takich jak siarkowodór. Metan, pożądany składnik biogazu, to bezbarwny, niebieski gaz płonący, używany do gotowania, ogrzewania i oświetlania. Biogaz jest czystym, wydajnym i odnawialnym źródłem energii, które można wykorzystać jako substytut innych paliw w celu oszczędzania energii na obszarach wiejskich. W przypadku fermentacji beztlenowej materiały organiczne są rozkładane przez bakterie pod nieobecność tlenu, przekształcając go w mieszaninę metanu i dwutlenku węgla. Poferment lub szlam  z komory fermentacyjnej jest bogata w amoniak i inne składniki odżywcze używane jako nawóz organiczny.

Warunki przebiegu fermentacji

Rozkład beztlenowy zależy od kilku różnych parametrów zapewniających optymalną wydajność. W produkcji metanu zaangażowane są różne grupy mikroorganizmów i należy stworzyć odpowiednie warunki, aby utrzymać równowagę wszystkich mikroorganizmów. Niektóre z tych parametrów to: pH, temperatura, mieszanie, podłoże, stosunek C / N i hydrauliczny czas retencji. Fermentacja jest procesem powolnym i mikroorganizmy potrzebują co najmniej trzech tygodni, aby przystosować się do nowych warunków, gdy następuje zmiana podłoża lub temperatury.

Przypisy

  1. Rajendran, K., Aslanzadeh, S. and Taherzadeh, M.J. (2012) Household Biogas Digesters—A Review. Energies, 5, 2911-2942
  2. https://www.homebiogas.com/How_It_Works