Energia odnawialna to energia ze źródeł, które naturalnie się uzupełniają, ale mają ograniczony przepływ. Zasoby odnawialne są praktycznie niewyczerpane w czasie, ale ograniczone pod względem ilości energii dostępnej w jednostce czasu.

Główne rodzaje odnawialnych źródeł energii to

Biomasa:
Drewno i odpady drzewne
Komunalne odpady stałe
Gaz wysypiskowy i biogaz
Etanol
Biodiesel

Energia wodna
Energia geotermalna
Energia wiatrowa
Energia słoneczna