Rolnictwo ekologiczne to system zarządzania produkcją, który wyklucza wykorzystywanie syntetycznych związków chemicznych w gospodarstwie, a opiera się na agronomii, metodach biologicznych i mechanicznych, takich jak płodozmian, resztki pożniwne, obornik zwierzęcy, odpady organiczne spoza gospodarstwa itp., co wzmacnia różnorodność biologiczną, cykle biologiczne i zdrowie ekosystemów rolniczych.

Żywność ekologiczna jest uprawiana i przetwarzana bez użycia sztucznych nawozów lub pestycydów (insektycydów, herbicydów i / lub fungicydów), regulatorów wzrostu roślin, takich jak hormony, antybiotyki hodowlane i GMO oraz osady ściekowe. Do produkcji żywności ekologicznej można stosować pestycydy biologiczne produkowane z naturalnych źródeł.

Podział pestycydów biologicznych:

  1. Pestycydy biochemiczne naturalnie występujące substancje, które zwalczają szkodniki za pomocą nietoksycznych mechanizmów.
  2. Pestycydy drobnoustrojowe składające się z mikroorganizmów (np. bakterii, grzybów, wirusów lub pierwotniaków) jako składnika czynnego.
  3. Pestycydy wytwarzane przez rośliny z materiału genetycznego dodanego do rośliny.

Ekologiczna hodowla zwierząt opiera się na produkcji przyjaznej dla środowiska, utrzymaniu zwierząt w dobrym zdrowiu, a tym samym generowaniu plonów wysokiej klasy. Ekologiczna hodowla zwierząt spełnia wymagania coraz większej liczby konsumentów.