Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na rozwój energii odnawialnej ze względu na globalne ocieplenie i rosnące ceny paliw kopalnych. Energia odnawialna staje się coraz ważniejsza ze względu na ochronę środowiska i ze względu na korzyści ekonomiczne.  Energia wiatrowa jest uważana za najważniejszą i najbardziej przydatną energię odnawialną w porównaniu z innymi rozwiązaniami systemów energii odnawialnej.

Wioska samowystarczalna energetycznie nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także korzyści ekologiczne i społeczne. Niezależność energetyczna jest celem długoterminowym, a inwestorzy i rządy powinni wspierać powiązane aspekty finansowe, prawne i techniczne nowego rozwoju i innowacji. Dzięki połączonym dostawom energii opartych na odnawialnych źródłach, obecnie kilka istniejących wiosek jest w stanie osiągnąć zarówno zrównoważoną energię, jak i opłacalną alternatywę dla konwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz ziemny i energia jądrowa.

Wsie samowystarczalne energetycznie różnią się od tradycyjnych wiosek tym, że polegają na systemach energii odnawialnej w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, zamiast wykorzystywać konwencjonalne elektrownie węglowe i elektrownie na paliwa kopalne do wytwarzania energii. To przejście nie tylko przynosi korzyści ekologiczne i środowiskowe, ale także korzyści społeczne i ekonomiczne.

Feldheim w Niemczech to pierwsza i jedyna samowystarczalna energetycznie wioska w Niemczech. Energia pochodzi wyłącznie z 43 turbin wiatrowych, elektrociepłowni opalanej wiórami drzewnymi, farmy słonecznej i biogazowni, która wykorzystuje gnojowicę bydlęcą i świńską oraz kiszonkę z kukurydzy. Feldheim z powodzeniem przekształcił się z normalnej wioski w nowoczesną, samowystarczalną ekologicznie wioskę. Dzieje się tak nie tylko z powodu udanej instalacji odnawialnych energii, ale także dzięki mądrym i przejrzystym mechanizmom pomiędzy lokalnymi firmami, rządem i mieszkańcami wsi. Mieszkańcy wsi uczestniczyli w planowaniu i podejmowaniu decyzji, dzięki czemu nie było konfliktu w procesie instalacji energii odnawialnej. Ceny za prąd i ciepło w wiosce pozostają co najmniej przez 10 lat na stałym poziomie oraz poniżej regionalnego rynku.

Źródło: https://nef-feldheim.info/the-energy-self-sufficient-village/?lang=en

Czynnikami związanymi z powstaniem wsi samowystarczalnej energetycznie są inwestycje, techniczne wsparcie planowanego i realizowanego systemu energetyki odnawialnej, polityka i regulacje oraz czynniki korzystne ekonomicznie i ekologicznie. Inwestorami wioski niezależnej energetycznie mogą być fundusze private equity, akcje społeczności, banki i instytucje finansowe oraz źródła finansowania w postaci dotacji.

Istnieje kilka barier, które wpływają na proces planowania i wdrażania wiosek niezależnych energetycznie:

Dostęp do ziemi

Instalacja rozwiązań energii odnawialnej (turbiny wiatrowe czy panele solarne) wymaga dużych obszarów. Większość systemów energii odnawialnej zależy od specyfiki geograficznej, zwłaszcza energia słoneczna i energia wiatrowa.

Dostęp do kapitału

Realizacja wioski niezależnej energetycznie wymaga nakładów finansowych, w tym opłat za doradztwo techniczne dostawcy energii odnawialnej, kosztów związanych z planowaniem i licencjami, kosztów instalacji systemu energii odnawialnej oraz kosztów utrzymania.

• Niepewność zależności od przyrody

Trudno jest zagwarantować wydajność energetyczną systemów energii odnawialnej, w których sprawność pracy zależy od warunków atmosferycznych (energia wiatrowa, energia słoneczna).

• Licencje i regulacje

Aspekty regulacyjne mogą być niezwykle skomplikowane w przypadku rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Źródła:

  1. Kang, L., Energy Self-sufficient Eco-village. Utilization of wind energy, 2014
  2. https://nef-feldheim.info/the-energy-self-sufficient-village/?lang=en