Energia życia dotyczy wielu płaszczyzn. Przygotowaliśmy rozwiązania i pomysły dla mieszkańców miast, gospodarstw wiejskich, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Nasza oferta zawiera rozwiązania energetyczne dostępne na rynku i przygotowane do użytku przez każdego zainteresowanego ideą samowystarczalności.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

  • Dobór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków, tunelów rozsączających, zbiorników na wodę deszczową i biopreparatów. http://energia.zycia.pl/?p=228
  • Zaprojektowanie przydomowej biogazowni lub kompostownika na odpady biologiczne. http://energia.zycia.pl/?page_id=269
  • Zapoznanie klienta z aspektami prawnymi pozwolenia na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i biogazowni. http://energia.zycia.pl/?p=228
  • Zapoznanie klienta z recyklingiem śmieci i szerzenie świadomości z zakresu wykorzystywania śmieci jako cennego materiału a nie odpadu.
  • Mała elektrownia wodna – kto może ją zainstalować i dlaczego jest  to dobra inwestycja. http://energia.zycia.pl/?p=213
  • Rośliny, który korzystnie wpływają na powietrze w domu – przygotowanie dla klienta spisu roślin. http://energia.zycia.pl/?page_id=27