Zmiana tradycyjnych systemów energetycznych na system oparty głównie na odnawialnych źródłach energii ma miejsce w wielu częściach świata. W artykułach przedstawiamy koncepcje przyszłych rozwiązań dla autonomicznych energetycznie wsi i miast, które są w stanie zmniejszyć całkowity ślad węglowy pozostawiony przez działalność człowieka. Wiele społeczności i regionów w różnych krajach stoi przed wyzwaniem takiej transformacji swojego systemu energetycznego i podjęło się celu osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Według raportu ONZ [https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/900] światowa populacja wzrośnie o około 3 miliardy do 9,5 miliarda do 2050 roku. Większość tego wzrostu nastąpi w krajach rozwijających się. Jeśli nie będziemy w stanie sprostać wyzwaniu samowystarczalności energetycznej, nie będziemy mieli wystarczająco miejsca, energii i pożywienia dla wszystkich ludzi. Przejście na system oparty głównie na energii odnawialnej charakteryzuje się wieloma aspektami, które należy wziąć pod uwagę, takimi jak zachodzące w samorządach procesy podejmowania decyzji politycznych, rola zaangażowania obywateli, wpływ gospodarczy odnawialnych źródeł energii, nowe podejścia technologiczne, zrównoważone systemy użytkowania gruntów, a także wyzwanie związane z przyjęciem podejścia oszczędzającego energię.

2019 United Nations, DESA, Population Division, Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. http://population.un.org/wpp/

Naszym celem jest przedstawienie teoretycznego i konceptualnego spostrzeżenia, szczególnie dotyczące regionalnych podejść do systemu opartego głównie na odnawialnych źródłach energii.

Przypisy

  1. https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/900.
  2. Müller, M.O.; Stämpfli, A.; Dold, U.; Hammer, T. Energy autarky: A conceptual framework for sustainable regional developement. Energy Policy 2011, 39, 5800–5810.
  3. Stablo, J.; Ruppert-Winkel, C. The Integration of Energy Conservation into the Political Goal of Renewable Energy Self-Sufficiency—A German Case Study Based on a Longitudinal Reconstruction. Sustainability 2012, 4, 888–916.