Szczelinowanie hydrauliczne to metoda wiercenia stosowana do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu łupkowego z głębi Ziemi. W procesie szczelinowania pęknięcia na powierzchni Ziemi i pod nią są otwierane i poszerzane przez wtryskiwanie wody, chemikaliów i piasku pod wysokim ciśnieniem.

Źródło: https://oilmanmagazine.com/10-best-performing-tips-for-successful-hydraulic-fracturing/

Wielostopniowe szczelinowe odwierty poziome są powszechnie stosowane do wydobywania gazu łupkowego, a zużycie wody na etapie szczelinowania zwykle stanowi ponad 80% całkowitego zużycia wody do wykonania odwiertu. Odwiert gazu łupkowego zużywa znacznie więcej wody niż konwencjonalny pionowy odwiert gazowy. Zanieczyszczenie wody jest najważniejszym i najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem spośród potencjalnych zagrożeń środowiskowych związanych z wydobyciem gazu łupkowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.