Tematem tego artykułu będzie porównanie elektrowni wodnych o małych i dużych gabarytach, wskazanie między nimi najistotniejszych różnic oraz krótkie przedstawienie dostępności ich budowy na terenie Polski.   

Pod pojęciem małej elektrowni wodnej w Polsce rozumie się konstrukcję o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. Wśród nich można wyróżnić dodatkowo kilka rodzajów: 

  • Mikroelektrownie wodne o mocy do 300 kW 
  • Minielektrownie wodne osiągające moc od 300 kW do 1 MW
  • Małe elektrownie wodne 

Warto również wspomnieć o osobnym podtypie elektrowni wodnych, czyli produktowi z oferty Fundacji Tesli- Ekologicznej Elektrowni Wodnej. Jest to wynalazek znany ludzkości od tysięcy lat, technicznie najbezpieczniejszy dla flory i fauny, dodatkowo prosty i tani w budowie. Bazuje na turbinie wodnej zwanej Wodnym Kołem Podsiębiernym, która w prosty sposób mówiąc jest Kołem Młyńskim zanurzonym w płynącej rzece. Niewielkie koszty materiału potrzebnego na produkcję takiego koła sprawiają, iż można ich wyprodukować naprawdę dużo i do tego w każdym rozmiarze, aby dopasować je do parametrów każdej rzeki, takich jak głębokość i szerokość.  

Z kolei do dużych elektrowni wodnych zalicza się takie o mocy ponad 100 MW. Przewagą tego typu elektrowni nad ich mniejszymi odpowiednikami jest fakt, iż mogą one wyprodukować duże ilości mocy dzięki nowoczesnym turbinom wodnym. Zazwyczaj duże elektrownie wodne są konstruowane w połączeniu z zaporami wodnymi, aby uchronić pobliską okolicę przed wylaniem wody z rzeki. Są też bardzo drogie w konstrukcji, w porównaniu do małych elektrowni wodnych i oferty Fundacji Tesli, które stawiają na minimalną ilość potrzebnego materiału i miejsca.

Jednak duże elektrownie wodne zdaniem wielu naukowców nie powinny być uważane za ekologiczne. Powodem tego jest: 

  • duży hałas i zanieczyszczenia, jakie powoduje budowa tak dużego obiektu na rzece;
  • przyczynianie się do zamulenia zbiornika i erozji brzegów rzeki
  • wpływ na żyzność gleb w terenie nadrzecznym
  • utrudnianie wędrówki rybom i innym zwierzętom żyjącym w rzece

Dodatkowo tak dużych obiektów nie można budować na każdej rzece z uwagi na jej głębokość i szerokość, a w grę wchodzi też program unijny “Natura 2000”, który jasno określa miejsca objęte ochroną przyrody (siedliska zwierząt, gatunki zagrożone). 

Pod tym względem oferta Fundacji Tesli znacznie się wyróżnia, gdyż pozwala na budowę ich Elektrowni Wodnych w miejscach “Natura 2000”, niektórych Parkach Narodowych, gdzie okoliczni mieszkańcy muszą przestrzegać stosowania niskoemisyjnych metod ogrzewania. 

Podsumowywując  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.