Rozwiązania dedykowane dla różnej wielkości wiosek

Wioska rozpatrzana będzie pod kątem ilości domków mieszkalnych znajdujących się w jej obrębie. Rozpatrzymy trzy typy wiosek:

  • Mała (do 15 domków)
  • Średnia (od 15 do 50 domków)
  • Duża (powyżej 50 domków)

Przy energooszczędnym użytkowaniu zasobami energii, przeciętna 3 lub 4- osobowa rodzina może zużyć około 1400- 1900 kWh energii w ciągu roku. Przez oszczędzanie energii rozumie się zamontowanie w odpowiednich miejscach energooszczędnych żarówek, ograniczenie użytkowania sprzętu elektronicznego, wybieranie energooszczędnego sprzętu AGD, czy chociażby pamiętanie o gaszeniu światła w nieużytkowanych pomieszczeniach.

Zatem przykładowo dla Małej wioski przyjmijmy zużycie energii na poziomie około 21000- 28500 kWh/ rok. 

Rozwiązania ekologicznej energii pozwoliłyby zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne oraz wytworzy nadwyżkę energii. Dla przykładu jeden panel fotowoltaiczny może wytworzyć energię około 0,78 kWh na dzień jego pracy, jedna mała turbina wiatrowa o mocy około 5 kW wytworzy od 4380 kWh do 8760 kWh energii rocznie, a mikroelektrownia wodna energię około od 5 do 40 kWh w ciągu dnia. Należy więc oszacować potrzebną ilość sztuk każdej z tych trzech instalacji. 

Oczywiście sprawność tych instalacji zależy w dużej mierze od terenu na którym zostaną zbudowane oraz od warunków pogodowych. 

Poniżej obliczona wartość energii jaką wytworzą konkretne instalacje w ciągu roku pracy.

Średnia energia z mikro elektrowni wodnejŚredni energia z małej turbiny wiatrowejEnergia z jednego panelu fotowoltaicznego
8212,56570284,7

Wioska ta mogłaby stać się samowystarczalna pod względem energetycznym gdyby skonstruować na jej terenie co najmniej 1 mikro elektrownię wodną, dwie mikro turbiny wiatrowe oraz 26 paneli słonecznych, co dałoby łącznie energię wysokości 28754,7 kWh/rok. Pokryłoby to w całości wymagane roczne zapotrzebowanie na energię całej Małej wioski oraz wytworzyło niewielką nadwyżkę. 

Odpowiednio dla Średniej i Dużej wioski potrzeba by było w zależności od faktycznej liczby domków: 

  • Średnia: 2 mikro elektrownie wodne, 10 mikro turbin wiatrowych i najwyżej 50 paneli słonecznych. Da to energię równą 96360 kWh na rok ich pracy.
  • Duża powinna posiadać co najmniej tyle instalacji co Średnia wioska. Dla przykładu przy liczbie 100 domków, proponowane jest rozwiązanie: 4 mikro elektrownie wodne, 20 mikro turbin wiatrowych i 100 paneli słonecznych, które wytworzy energię 192720 kWh/rok.

Powyższe ilości instalacji są tylko zaproponowanymi wartościami, które można modyfikować w zależności od potrzeb, przy czym najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to skorzystanie z projektu fundacji Tesli o innowacyjnej małej Elektrowni Wodnej

Można o niej przeczytać w artykule poniżej, w punkcie „Koła wodne”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.