Pomimo wielu zalet odnawialnych źródeł energii, wiąże się z nimi jeden główny problem – ich niestabilność. Rozwiązanie tego problemu mogą stanowić magazyny energii, które gwarantują także samowystarczalność.

Zasobniki akumulatorowe

Są to najbardziej rozpowszechnione sposoby na akumulację energii. Zasobniki akumulatorowe, nazywane po prostu akumulatorami, to ogniwa galwaniczne, które ładowane są prądem stałym. Proces magazynowania energii odbywa się przez odwracalne reakcje chemiczne zachodzące w elektrolicie. Akumulatory są proste w użyciu i mają korzystne charakterystyki prądowo-napięciowe. Jednak do ich wad zaliczamy procesy ładowania i rozładowania. Trwają one długo i niemożliwe jest szybkie przekazanie energii. Obecnie najczęściej stosowane są akumulatory: kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, litowo-jonowe oraz żelowe.

Baterie przepływowe

Jest to rodzaj magazynów, które do przechowywania energii wykorzystuje dwa roztwory elektrolitów zgromadzone w osobnych zbiornikach. W tym przypadku wykorzystuje się reakcje elektrochemiczne zachodzące podczas przepływu roztworów przez wspólne ogniwo. Za moc odpowiada wielkość membrany, a ilość zmagazynowej energii zależy od pojemności zbiorników. Baterie przepływowe nie stanowią zagrożenia pożarowego i mają długą żywotność.

Sprężone powietrze

Jest to banalna metoda, lecz także wysoce innowacyjna i mało powszechna. Sprężone powietrze wtłaczane jest do zbiorników ciśnieniowych. Podczas gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wyższe, powietrze uwalniane jest z magazynu i napędza turbinę sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym prąd. Jest to rozwiązanie używane jedynie do elektrowni o dużej mocy.

Wodór

Wodór powstaje w wyniku elektrolizy. Jest to proces, który polega na rozkładzie wody na wodór i tlen pod wpływem przepływającego przez nią prądu elektrycznego. Produkty reakcji zbierają się na oddzielnych elektrodach. Obecnie wodór wykorzystujemy także do napędzania samochodów.

Elektrownie szczytowo-pompowe

Systemy hydro-pompowe to najszerzej stosowana metoda magazynowania energii. W okresach rozładowywania układ wytwarza energię tak jak zwyczajna elektrownia wodna. W okresach ładowania woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego. Elektrownie szczytowo-pompowe są odpowiednie do magazynowania energii o dużej pojemności. Mają bardzo długą żywotność.

Kinetyczne zasobniki energii (koła zamachowe)

W kinetycznych zasobnikach energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną i gromadzona w ruchu obrotowym masywnych wirników. W ten sposób możemy przechowywać energię przez krótki czas, dlatego najczęściej stosuje się je w systemach hybrydowych. Za to posiadają one duże gęstości mocy, natomiast mniejsze gęstości energii. Jest to niestety metoda droga, ale charakteryzuje się wysoką sprawnością i żywotnością.

SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)

Urządzenie SMES zbiera energię w polu magnetycznym cewki, która jest wykonana z nadprzewodnika. SMES-y przejmują duże ilości energii w krótkim czasie i szybko ją oddają. Są to metody bardzo żywotne, jednak niestety urządzenia nie działają sprawnie w niskich temperaturach i są bardzo drogie.

Samochody elektryczne

Także samochody elektryczne możemy postrzegać jako mobilne zasobniki energii. Magazynowanie energii w bateriach akumulatorów samochodów elektrycznych zakłada wzrost popularności samochodów elektrycznych. Samochody, służące jako mobilne bufory energii, byłyby ładowane w momencie braku zapotrzebowania na energię i oddawały ją, o ile nie będą akurat używane, w momencie jej szczytowego zapotrzebowania.